Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Studijos VU

Vilniaus universitetas vykdo bakalauro studijų programą Energetikos fizika (iki 2011 m. - Branduolinės energetikos fizika).

Studijų programos tikslas - patenkinti šios specialybės fizikų poreikį Lietuvoje; parengti universitetinį išsilavinimą turinčius specialistus, atitinkančius tarptautinius standartus, tapsiančius doktorantūros rezervu; siekti, kad magistrantūros studijose įgytos branduolinės energetikos fizikos bei mokslinio darbo pradinė patirtis suteiktų galimybę absolventams įsijungti į tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti ir efektyviau spręsti branduolinės energetikos technologines ir fizikines problemas Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie Energetikos fizikos programą rasite http://www.ff.vu.lt/studijos/studentams/bakalauro-studentams/energetikos-fizika

Energetikos fizikos studijų programos aprašas

Energetikos fizikos programos komiteto pirmininkas  - dr. Andrius Poškus. Daugiau informacijos apie Energetikos fizikos studijų programą gali suteikti Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Energetikos fiziko centro vedėjas dr. Laurynas Juodis (tel. 8-611-50282).

 

Naudinga:

Reaktorių valdymo simuliatoriai – itin efektyvi, motyvuojanti mokymosi ir susipažinimo su reaktoriaus valdymu priemonė. Vaizdingai ir įdomiai pagaminti 6 skirtingi simuliatoriai, skirti susipažinti su suslėgto vandens, verdančio vandens ir sunkiojo vandens reaktorių valdymo ypatumais. Apsilankykite Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) interneto svetainėje http://www.iaea.org/NuclearPower/Simulators/