Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Studijos KTU

Kauno technologijos universitetas vykdo:

  • bakalauro studijų programą Branduolinės energetikos inžinerija;
  • magistro studijų programą Branduolinės energetikos inžinerija.

Absolventai, baigę branduolinės energetikos inžinerijos bakalauro studijų programą, turi mechanikos inžinerijos, medžiagotyros, inžinerinės termodinamikos, termohidromechanikos, šilumos ir masės mainų, branduolio fizikos, branduolinių reaktorių teorijos ir branduolinio kuro ciklo žinių, išmano branduolinių elektrinių eksploatavimo tvarką, geba taikyti saugos vertinimo metodikas, derinti branduolinės saugos ir ekonominius reikalavimus, sistemiškai analizuoti branduolinės energetikos problemas, taikyti apsaugos nuo radiacijos priemones. Turi specifinių pasirinktos specializacijos – branduolinių elektrinių, branduolinės energetikos inžinerijos – žinių ir gebėjimų.

Absolventai, baigę branduolinės energetikos inžinerijos magistro studijų programą, turi termodinamikos ir termokinetikos, dvifazių srautų termohidromechanikos, branduolinių reaktorių fizikos ir inžinerijos, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo žinių, išmano esminius branduolinėje energetikoje taikomus tyrimų metodus, geba kritiškai analizuoti bei spręsti konkrečias branduolinės energetikos ir jos infrastruktūros įmonėse kylančias problemas, taikyti matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo metodus, kurti ir tobulinti branduolinei energetikai būdingus technologinius procesus bei įrenginius ir optimizuoti jų parametrus.

 

Naudinga:

Reaktorių valdymo simuliatoriai – itin efektyvi, motyvuojanti mokymosi ir susipažinimo su reaktoriaus valdymu priemonė. Vaizdingai ir įdomiai pagaminti 6 skirtingi simuliatoriai, skirti susipažinti su suslėgto vandens, verdančio vandens ir sunkiojo vandens reaktorių valdymo ypatumais. Apsilankykite Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) interneto svetainėje http://www.iaea.org/NuclearPower/Simulators/