Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Energija

Energija mūsų kasdieniame gyvenime yra labai svarbi. Ją naudojame namams, mokykloms, kitiems pastatams šildyti ir vėdinti, gatvėms apšviesti. Energija priverčia judėti transporto priemones: lėktuvus, valtis, automobilius. Jei nebūtų elektros energijos, tektų pamiršti lygintuvus, skalbykles, kompiuterius, negalėtume pakrauti net mobiliųjų telefonų. Visai gyvybei Žemėje reikalinga energija. Augalai naudoja šiluminę Saulės energiją, kad galėtų augti. Žmonės, valgydami maistą, naudoja augaluose sukauptą energiją, kurios reikia darbui ir judesiui atlikti. Kai bėgiojame arba energingai dirbame, mes sušylame - taip judėjimo energija virsta šilumos energija. Taigi energija turi daug formų ir gali iš vienos pereiti į kitą.

Energija gaunama iš energijos šaltinių, kurių yra labai įvairių:

 

Branduolinė energija dažniausiai naudojama elektros gamybai. Reaktoriuose tam tikri urano bei plutonio atomų branduoliai yra skaldomi neutronų pagalba. Norint branduolinę energiją paversti žmonėms naudinga elektros energija, reikia valdant branduolių dalijimąsi gauti šiluminę energiją, ją transformuoti į mechaninę ir, galiausiai, paversti į elektros energiją. Visoms šioms energijos transformacijoms reikia eilės įrengimų, iš kurių svarbiausi yra reaktorius, garo turbina ir elektros generatorius.

 

Nafta ir gamtinės dujos vartojamos elektros energijos, mechaninės energijos ir šilumos energijos gamybai. Jos išgaunamos gręžiniais iš žemės arba vandenyno gelmių. Tada nafta ir gamtinės dujos keliauja vamzdynais į valymo įrenginius. Nuosėdinėje uolienoje, vadinamoje skalūnu, taip pat gali būti naftos. Nafta iš tokio skalūno išgaunama kaitinant jį aukštoje temperatūroje.

 

Mediena ir akmens anglys yra vartojamos mechaninei, elektros ir šilumos energijai gaminti. Akmens anglys iškasamos iš klodų, esančių palyginti negiliai nuo žemės paviršiaus. Deginamos šios naudingosios iškasenos išskiria šilumą. Kai akmens anglys naudojamos elektros energijai gaminti, jas deginant gauta šiluma panaudojama vandens garų gamybai, o pastarieji suka elektros generatorius. Akmens anglys naudojamos ir degiųjų dujų gamybai.

 

Vandens energija gali pagaminti mechaninę ir elektros energiją. Užtvankos sulaiko upės vandens tėkmę ir nukreipia ją į turbiną arba vandens ratą. Krentančio vandens galia suka mechaninę energiją gaminančią turbiną, sujungtą su generatoriumi, kuris gamina elektros energiją. Tekančio vandens energiją savo reikmėms žmonės naudoja jau šimtus metų - seniau vandens sukuriama mechaninė energija suko malūno girnas, dabar naudojama hidroelektrinėse.

 

Vėjo energija naudojama mechaninei ir elektros energijai gaminti. Nuo neatmenamų laikų vėjo jėga buvo naudojama ir buriniams laivams valdyti, ir grūdams malti. Mūsų dienomis didžiuliai vėjo malūnai arba vėjo turbinos gamina elektros energiją.

 

Geoterminė energija - šilumos energija, išgaunama iš žemės gelmių. Ji naudojama kaip šilumos energija arba kaip elektros energijos šaltinis. Geoterminė energija išgaunama naudojant specialius vamzdžius, įrengiant siurblius arba gręžiant gręžinius. Ji naudojama pastatų šildymo bei vėdinimo įrenginiuose, karšto vandens tiekimo sistemose ir geoterminėse elektrinėse.

 

Biomasė yra augalinės ir organinės medžiagos, tokios kaip mediena, žemės ūkio kultūros, nuotekų dumble susikaupusios biologiškai skaidomos medžiagos, maisto pramonės organinės atliekos. Biomasės ištekliai naudojami skystajam, kietajam ir dujiniam kurui, šilumai, elektros energijai gauti, automobilių degalams ir cheminiams preparatams gaminti, dirvoms tręšti.

 

Saulės mes gauname be galo daug šilumos ir šviesos energijos. Tiesiogiai ši energija panaudojama šilumos siurbliuose ir saulės baterijose, kurios verčia Saulės energiją šviesa ir tiekia ją namams, automobiliams.