Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Branduolinė elektrinė nuo kitų elektros generavimo šaltinių skiriasi tuo, kad jos eksploatavimo metu susidaro radioaktyviosios atliekos. Todėl, baigus branduolinės elektrinės eksploatavimą, reikia išmontuoti visą radioaktyvią įrangą, statinius, apdoroti susidariusias radioaktyviąsias atliekas ir jas pašalinti sudedant jas į specialius atliekynus. Taip pat ir panaudotas branduolinis kuras sutvarkomas jį saugant ir/arba sudedant į specialų giluminį atliekyną.

Radioaktyviosios atliekos – tai panaudotas branduolinis kuras ir kitos pakartotinai naudoti neskirtos radionuklidais užterštos ar turinčios jų savo sudėtyje medžiagos, kurių radionuklidų koncentracija arba aktyvumas viršija nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius. Radioaktyviosios atliekos susidaro branduolinėse elektrinėse bei naudojant radionuklidus gydymo įstaigose, mokslinėse laboratorijose, pramonėje.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – tai veikla, apimanti radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, vežimą, saugojimą, dėjimą į atliekyną, atliekyno uždarymą ir uždaryto atliekyno priežiūr

Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai bei nesukeltų papildomų rūpesčių ateities kartoms.

Tvarkant radioaktyviąsias atliekas, turi būti užtikrinta, kad:

  • visų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo stadijų metu taikant tinkamus metodus kiekvienas asmuo ir aplinka tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir už jos ribų būtų pakankamai apsaugoti nuo radiologinių, biologinių, cheminių ir kitų pavojų, kuriuos gali sukelti radioaktyviosios atliekos;

  • būtų išvengiama veiksmų, galinčių turėti pagrįstai prognozuojamų padarinių ateities kartoms, pavojingesnių negu tie, kurie leistini dabartinei kartai, ir nepalikti ateities kartoms nepelnytos naštos;

  • radioaktyviųjų atliekų susidarytų kiek įmanoma mažiau;

  • būtų atsižvelgta į radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atskirų etapų tarpusavio priklausomybę;

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių sauga būtų garantuojama per visą įrenginio veikimo laikotarpį ir po to.