Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Visagino BE prijungimo prie perdavimo tinklo studija

Projekto tikslas – parengti elektros tinklo infrastruktūrą, reikalingą naujosios Visagino AE prijungimui prie perdavimo tinklo.

Visagino AE prijungimo prie perdavimo tinklo projektas susideda iš trijų etapų:

  • I –ojo etapo metu parengtos ikiprojektinės studijos, atliekami mokslo-tiriamieji darbai;

2010 m. buvo užbaigti visi I-ojo etapo darbai. Atlikta studija, kurioje buvo išnagrinėta kokia turi būti pastotės schema ir kokiais etapais turėtų būti atlikta rekonstrukcija, kad elektros energija būtų be pertraukų tiekiama senajai Ignalinos AE, statybos vartotojams bei galėtų būti prijungta nauja Visagino AE, atlikimo. Pirmojo etapo metu taip pat buvo parengtas mokslo-tiriamasis darbas „Viršįtampių pasiskirstymas 330/110 kV Visagino AE pastotėje“.

  • II –ojo etapo metu bus parengtas techninis projektas 330/110 kV pastotės rekonstrukcijai;
  • III –ojo etapo metu atliekama 330/110 kV pastotės rekonstrukcija.