Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

2009 m. balandžio 21 d.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija priėmė sprendimą, kad naujos Visagino atominės elektrinės statyba ir eksploatacija  aplinkosauginiu požiūriu  yra leistina.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – tai numatomos statyti Visagino atominės elektrinės (VAE) galimo poveikio aplinkai numatymas, apibūdinimas ir įvertinimas.

PAV tikslai

 • Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.
 • Informuoti visus PAV proceso dalyvius.
 • Optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu nepalankių vietos parinkimo, techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų.
 • Numatyti planuojamos ūkinės veiklos alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti.
 • Numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo priemones bei jų įgyvendinimą.

PAV dalyviai

 • Įgaliota institucija (priima sprendimą) – LR aplinkos ministerija
 • PAV subjektai (derina PAV dokumentus):
  • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)
  • Radiacinės saugos centras (RSC)
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
  • Utenos visuomenės sveikatos centras
  • Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
  • Kultūros paveldo departamentas
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
  • Utenos apskrities viršininko administracija
  • Visagino savivaldybės administracija
  • Ignalinos rajono savivaldybės administracija
  • Zarasų rajono savivaldybės administracija
 • Visuomenė

PAV eiga

1-asis etapas: programos rengimas ir tvirtinimas

PAV programą rengė pasamdytas Suomijos bendrovės Poyry Energy Oy specialistų ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkų konsorciumas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vadovaudamasi Espoo konvencijos nuostatomis, pateikė Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir Švedijos atitinkamoms institucijoms poveikio aplinkai vertinimo programą ir jos santrauką bei klausė šalių apie jų ketinimus dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese. Apie dalyvavimą PAV procese informavo Austrija, Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija, Suomija ir Švedija.

2007 m. liepos – spalio mėn. PAV programa buvo pristatoma viešai, aptariama susitikimuose su artimų statybos vietai regionų gyventojais ir mokslininkais. Gautos ir įvertinos 138 valstybės bei savivaldybių institucijų ir 49 gyventojų pastabos.

2007 m. lapkričio 15 d. programą patvirtino LR aplinkos ministerija.

2-asis etapas: studijos ir ataskaitos rengimas

2008 m. vasario 4 dieną pasirašyta sutartis su konsorciumu atlikti PAV studijai ir parengti PAV ataskaitai. Atvirą tarptautinį konkursą laimėjusią ekspertų grupę sudaro Suomijos kompanijos „Poyry Energy Oy“ specialistai ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkai. Be konsorciumo narių, PAV studiją rengs šios Lietuvos ir tarptautinės subrangovų organizacijos:

 • Environmental Impact Assessment Centre of Finland, Ltd (Suomija),
 • UAB „RAIT“ (Lietuva),
 • Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras (Lietuva),
 • Finnish Meteorological Institute (Suomija),
 • Botanikos institutas (Lietuva),
 • Ekologijos institutas (Lietuva),
 • Metaloekologų draugija (Lietuva).

2008 m.rugpjūčio 27 d. PAV ataskaita buvo parengta ir pateikta viešam susipažinimui. Iki 2009 metų pradžios  PAV ataskaita buvo pristatoma  Lietuvos ir užsienio šalių - Latvijos, Baltarusijos, Estijos visuomenėms, derinama su PAV subjektais, organizuojamos tarpvalstybinės konsultacijos su Austrija, Lenkija, Baltarusija, Latvija.

2009 m. sausio pabaigoje suderinta PAV ataskaita pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai vertinti, o balandžio 21 dieną Aplinkos ministerija priėmė sprendimą, kad naujos Visagino atominės elektrinės statyba ir eksploatacija aplinkosauginiu požiūriu yra leistina.