Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Drūkšių ežero hidrologinio ir terminio balanso matavimai

Drūkšių ežere, šalia kurio stovės nauja Visagino AE buvo atlikti  išsamūs vandens temperatūros ir meteorologinių sąlygų matavimai (žr. pav.1. Drūkšių ežere vykdytų matavimų vietos), patiklsintas matematinis ežero vandens temperatūros modelis, o remiantis surinktų duomenų analizės išvadomis - nustatytas maksimalus, ekologiniu požiūriu leistinas, ežero šiluminės galios apkrovimas, patikslinti duomenys naujos Visagino AE aušinimo sistemoms projektuoti bei parengtos rekomendacijos ežero vandens temperatūros monitoringo sistemai sukurti.

Drūkšių ežero tyrimų projektams buvo suformuotas visuomeninis priežiūros komitetas. Jame pakviesti dalyvauti valstybės aplinkos apsaugos institucijų, nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų atstovai bei ilgametę Drūkšių ežero tyrimų patirtį turintys mokslininkai.

druksiu_ezero_matavimo_vietos.jpg
Pav. 1. Drūkšių ežere vykdytų matavimų vietos