Pasaulio ekonomikos forumas ragina Japoniją neatsisakyti branduolinės energetikos

Kategorija: Naujienos iš pasaulio
Paskelbta: 2012-04-24

Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) pranešimas apie kintančią pasaulio energetikos išteklių struktūrą įspėja Japoniją apie pavojų energetiniam saugumui, jeigu šalis atsisakys branduolinės energijos.

PEF pranešime „Naujoji energetikos struktūra: efektyvus perėjimas“ apžvelgiamas 124-ių atskirų šalių pasirengimas pereiti prie tvarios ir saugios energetikos išteklių struktūros, reikalingos ekonominio augimui. Pranešime pažymima, kad šalys turės siekti kompromisų ir priimti sudėtingus sprendimus racionalizuojant ir pertvarkant išvystytas energijos sistemas, kapitalizuojant gausius angliavandenilių išteklius, didinant energijos tiekimą, reikalingą ekonomikos plėtrai, ar siekiant priėjimo prie pagrindinių energijos išteklių įperkamomis kainomis.

„Anksčiau niekada nebuvome patyrę tokio spaudimo imtis energijos išgavimo, tiekimo ir vartojimo pokyčių, – paaiškino Roberto Bocca, PEF vyresnysis direktorius ir energetikos pramonės vadovas. – Sprendimus priimantys asmenys privalo suprasti, kokį poveikį jiems daro kintanti situacija, kokiu būdu galima kurti efektyvią kaitą ir kaip jų pasirinkimai lems perėjimo prie naujovių greitį, kryptį bei išlaidas.“

Dėmesio centre – Japonija

Pasak PEF, Japonija yra „tipiška šalis, kuriai būtina „racionalizuoti“ ir reorganizuoti išvystytą energetikos sistemą“. Tokia reorganizacija Japonijoje ypač susirūpinta po įvykių Fukušimos AE, sukėlusios suinteresuotųjų šalių dalyvavimą precedento neturinčio lygio diskusijose dėl šalies energetikos plėtojimo krypčių. Iki įvykių Fukušimos AE Japonija planavo 60 proc. pagrindinio nacionalinio energijos poreikio patenkinti tiekdama branduolinę energiją. Lygiagrečiai siekta tvarios aplinkos tikslų – nuo 2003 iki 2050 metų 54 proc. sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį.
 
Pranešime neabejojama tęstiniu Japonijos branduolinės energetikos poreikiu. Pažymima, kad skubotas pasitraukimas iš branduolinio sektoriaus Japonijai gali būti pražūtingas.
 
 „Atominių elektrinių veiklos sustabdymas yra brangus ir bet koks staigus pokytis sukels pavojų Japonijos energetikos saugumui, padidins šalies priklausomybę nuo iškastinio kuro importo. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas pareikalaus ankščiau neregėto masto pertvarkų ir didžiulių finansinių investicijų“, – pažymima išsamiame tyrime. Japonija raginama ateinančiais metais dėmesį sutelkti į saugios energijos tiekimo atkūrimą. Šalis turi iš naujo apsvarstyti savo požiūrį į branduolinę energiją, dėti pastangas kuriant stipresnę branduolinę pramonę ir užtikrinti esminius branduolinės energetikos sektoriaus veiklos ir reguliavimo pokyčius. Drauge skatinama garantuoti skaidrumą ir atskaitomybę, siekiant taip reikalingo visuomenės pritarimo.
 
Nereikia skubėti
 
PEF pranešimu „Naujoji energetikos struktūra“ stengiamasi parodyti, kad sprendimus priimantys asmenys visame pasaulyje turi atsižvelgti į su energijos vertės grandine susijusių sprendimų padarinius. Kaip pavyzdys pateikiama Vokietijos patirtis po įvykių Fukušimos AE, kuomet kompromisai pasiekiami nesąmoningai, priimant skubotus sprendimus, kurių pasekmės nebuvo numatytos.

Vokietija po įvykių Fukušimos AE siekė užsitikrinti ilgalaikę aplinkosaugos ir ekonominę naudą uždarydama seniausias šalies atomines elektrines ir sutrumpindama likusių reaktorių veikimo laiką. Drauge buvo atnaujinti įsipareigojimai dėl paramos atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai. Vis dėlto tokie veiksmai gali turėti neigiamą poveikį ekonomikai ir aplinkai. Štai Vokietijai linkstant prie anglies ir dujų jėgainių, pakeisiančių branduolinės energijos gamybą, tyrime numatomas poveikis šalies darbo rinkos užimtumui, elektros energijos kainų augimui ir didėjančiam išmetamo anglies dioksido kiekiui.

WNA

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japan_needs_nuclear_says_World_Economic_Forum-2404127.html 

Kitos naujienos