Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.
previousnext

Tarptautinė atominės energetikos agentūra pristatė ataskaitą Climate Change and Nuclear Power 2015

Belaukiant Klimato kaitos konferencijos Paryžiuje, kur tikimasi teisiškai privalomo susitarimo, Tarptautinė atominės energetikos agentūra pristatė ataskaitą Climate Change and Nuclear Power 2015. 

Įteikti sertifikatai V „Hitachi“ branduolinės inžinerijos kursų absolventams

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (KTU MGMF) vyko jau penktieji nemokami intensyvūs branduolinės inžinerijos kursai, kuriuos organizuoja Kauno technologijos universitetas, Tokijo technologijos institutas ir branduolinių technologijų kompanija „Hitachi“. 

Japonijos mokslininkų branduolinės inžinerijos kursuose KTU - per 250 dalyvių

Kategorija: Aktualijos
Paskelbta: 2015-03-05

Kauno technologijos universiteto (KTU) MGMF Fizikos katedros organizuojamuose kursuose apžvelgtos temos – itin aktualios Lietuvai, turinčiai  branduolinės energetikos patirtį, visą reikiamą branduolinės ir radiacinės saugos struktūrą.

Šalyje taip pat yra mokslinio palaikymo potencialas ir pakankamas skaičius šalies universitetuose paruoštų branduolio fizikos ir branduolinės inžinerijos specialistų, galinčių saugiai ir atsakingai eksploatuoti naują branduolinę jėgainę.

Naujos branduolinės elektrinės aikštelių vertinimas pristatytas KTU

UAB „VAE SPB“ Saugos ir Licencijavimo departamento direktorius dr. Gintautas Klevinskas Kauno technologijos universitete kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Šilumos energetika ir technologijos-2015“ perskaitė pranešimą „Naujos branduolinės elektrinės aikštelių vertinimas pagal tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus“.  Renginį organizavo Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir Branduolinės energetikos asociacija.

VATESI suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą

Spalio 30 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą (toliau- Ataskaita).

Įtvirtintos pagrindinės Visagino AE Koncesijos sutarties sąlygos

Šiandien Vyriausybės rūmuose pasirašytas susitarimas dėl esminių Visagino AE Koncesijos sutarties sąlygų. Susitarimą pasirašė Koncesijos konkurso komisijos pirmininkas, energetikos viceministras Žygimantas Vaičiūnas ir strateginio investuotojo kompanijos „Hitachi“ viceprezidentas Masaharu Hanyu.  

Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijai - Europos Komisijos parama

„Europos Komisija remia Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją kaip būtiną sąlygą įgyvendinti Lietuvai svarbiausius energetikos infrastruktūros projektus“, - pareiškė energetikos viceministras Romas Švedas. Šiandien Briuselyje R.Švedas Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją pristatė Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato vadovui Philip Lowe.

Etapai_LT

Projekto prielaidos

-

2004 metų pabaigoje sustabdžius Ignalinos AE, Lietuva tapo labiausiai nuo energijos importo priklausoma šalimi ES - turėjo importuoti daugiau kaip 60 proc. elektros ir 80 proc. visų jai reikalingų energijos išteklių. Praktiškai neturėdamos kitų techninių galimybių tiek Lietuva, tiek kitos Baltijos šalys didžiąją dalį energijos išteklių importavo iš vienos šalies - Rusijos. Vienintelė Baltijos šalių jungtis su vakarų elektros energetikos sistema tuo metu buvo Estijos 350 MW galingumo jungtis su Suomija (EstLink-1).

Lietuvos Respublikos Seimas jau 2002 m. Nacionalinėje energetikos strategijoje numatė, kad Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros strategija yra pagrįsta tęstinumu ir saugios branduolinės energetikos vystymu. 2006 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ministrai pirmininkai pasirašė deklaraciją dėl elektros energijos tiekimo Baltijos šalyse saugumo ir bendros Europos energijos politikos bei komunikatą inter alia dėl Baltijos šalių energijos strategijos ir naujos atominės elektrinės statybų Lietuvoje. Ši deklaracija davė pradžią regioniniam Visagino Branduolinės Elektrinės projektui. Baltijos šalių politiniai lyderiai įžvelgė, kad Investicija į branduolinę energetiką yra pranašesnė už išteklių importu grįstą energetiką, nes:

 • užtikrina energetinį saugumą;

 • investicija į aukštąsias technologijas ir aukštos pridėtinės vertės gamybą;

 • ženkliai prisideda prie įsipareigojimų mažinti anglies dvideginio išmetimus įgyvendinimo;

 • galimybė racionaliai panaudoti esamą infrastruktūrą;

 • kuriamos naujos ir gerai apmokamos darbo vietos - itin ženkli teigiama įtaka regiono ekonomikai ir socialinei aplinkai.

Nuo to meto, kai buvo priimtas minėtas sprendimas dėl Visagino BE projekto, energetikos sektoriuje įvyko ir vyksta reikšmingi pasikeitimai: tiesiamos elektros jungtys tarp Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“) ir tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“), nutiesta jungtis tarp Estijos ir Suomijos („Estlink-2“).  Lietuvai įgyvendinus SGD terminalo projektą ir smarkiai išaugus biokurą naudojančių katilinių pajėgumams energetinės nepriklausomybės situacija 2015m. atrodo visai kitaip nei tuo metu, kai buvo pradėtas vystyti Visagino BE projektas. Alternatyvūs kuro ir elektros energija tiekimo šaltiniai yra arba netrukus bus prieinami. Tačiau energijos kainų klausimas tebėra ir visada išliks aktualus – dėl mažos elektros energijos kainos kaimyninėse rinkose importas kol kas išlieka patraukliausia alternatyva ir joks naujas elektros generatorius nėra pajėgus konkuruoti negaudamas paramos (kokia forma ji bebūtų teikiama). Bet esami „pigūs“ elektros energijos generavimo pajėgumai kaimyninėse šalyse nėra amžini, elektros energijos poreikiai auga, klimato kaitos klausimai tebėra aktualūs. Energetikos projektų įgyvendinimas trunka ne vienerius metus, todėl sprendimai dėl energetikos vystymo krypties turi būti daromi žvelgiant į dešimtmečio perspektyvas, o ne vien tik į šios dienos situaciją.

 

Parengiamieji darbai

5 - 7 metai

UAB "Visagino atominė elektrinė", pradedant 2006 metais, iniciavo ir atliko parengiamuosius darbus, kurie atžvelgiant į gerąją tarptautinę branduolinės energetikos objektų projektų vystymo praktiką, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau- TATENA) saugos reikalavimus, rekomendacijas ir vadovus, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) dokumentus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus yra būtini siekiant tinkamai pasirengti Visagino branduolinės elektrinės projektavimui, licencijavimui bei statybai.
 

 

Projektavimas ir licencijavimas

~3 metai

Pagrindiniai projektavimo ir licencijavimo etapo darbai:

 • Projekto bendrovės (PCO) įkūrimas ir koncesijos suteikimas;
 • Derybos dėl rizikų valdymo ir atsakomybių pasiskirstymo;
 • BE projektavimas;
 • Licencijavimo procesas ir licencijų ir leidimų gavimas;
 • Aikštelės parengimo statybai darbai;
 • Derybos dėl galutinio kainos nustatymo (price firming);
 • Galutinės derybos dėl EPC (engineering, procurement & construction) ir Akcininkų sutarčių;
 • Galutinis investavimo sprendimas ir galutinių projekto sutarčių pasirašymas.